Magasinomslag

Redaksjonelt/layout

Magasinomslag laget som en del av en skoleoppgave i mitt fjerde semester ved Norges Kreative Høyskole.

Standpunkt. er et uavhengig politisk magasin, med fokus på aktualiteter og samfunn - både innenriks og utenriks. Standpunkt. skiller seg ut med lengre artikler som gir et større bilde av hver nyhetssak.

Sir! er et livsstilsmagasin for menn over 50. Magasinet rommer innhold som artikler, intervju, tips og anbefalinger.

#TRD er et kultur-og-livsstilsmagasin for studenter i Trondheim. Magasinet inneholder artikler, aktualiteter og spalter, alt med en lokal tilknytning. Hvert nummer har et illustrert omslag.